Wat is #imagine?

#Imagine is ʼn strategie om hoop in Suid-Afrika vry te laat en visionêre leiers vir ons land en sy toekoms te ontwikkel. Ons land het dringend leiers met integriteit, ʼn morele kompas, ʼn hart vir die nood rondom ons en toewyding en geloof nodig. #imagine fokus daarom daarop om Suid-Afrika se waardesisteem vanuit ʼn geloofsgegronde perspektief te versterk. Ons doen dit deur jongmense aan te moedig om op te staan en uit te staan, om hulle lewe te leef vanuit ʼn fondament van waardes en beginsels. 

 Die #Imagine-beweging glo jongmense het die vermoë om te droom, die kapasiteit om in die onmoontlike te glo en eindelose bronne energie om hulle drome waar te maak en hulle planne uit te voer.Ons jongmense is nasiebouers en wedstrydwenners. Ons is immers ’n nasie van jongmense – ongeveer 50% van alle Suid-Afrikaners is onder 25 jaar oud. Ongeveer 80% van hulle sê hulle kom uit ʼn Christelike agtergrond en is daarom gereed om hierdie wonderlike waarheid te omarm: Te midde van al die onsekerhede het God ʼn droom vir hulle lewe, en in Hom is hulle toekoms verseker.

Imagine is ’n landwye droom. Ons bring jongmense bymekaar … van oraloor. Ons stel hulle energie vry en bring hulle met ander jongmense in aanraking sodat hulle kan besef dat hulle nie alleen is nie.Ongeag die pyn van hulle verlede, wys #Imagine vir hulle daar is hoop en vrede in Christus. Hulle is nie gevangenes van hulle verlede nie, maar pioniers van die toekoms. Die beweging daag jongmense uit met hierdie groot visie: Elke probleem in ons land is ʼn unieke geleentheid vir iemand wat kan droom, wat glo dat dinge werklik kan verander en wat bereid is om in te spring en betrokke te raak. Ware verandering sal baie harde werk kos. Die jongmense het egter die vermoë, die energie en die ywer om dit te laat gebeur.

By #Imagine is ons besig om die onderwysers, die mediese personeel soos dokters en verpleërs, die maatskaplike werkers en die bedieningsleiers van môre te vorm – mense wat kies om ʼn lewe te leef wat betekenisvol is. As die toekoms soos #Imagine kan lyk en voel, sal dit rooskleurig en blink en opwindend wees. Ons God kan enigiets doen.

God is so magtig en sterk. Juis met daardie krag werk Hy ook in ons. Hy kan en het dinge vir ons gedoen waarvan ons nie eens kon droom nie” (Ef 3:20).

#imagine 2017 Ervaring

ONS OORTUIGINGS
 • Jesus is Koning
 • Ons is groep tot diensbaarheid
 • Ons fondament is die Bybel
 • Alle nasies en volke is welkom
 • Ons is jeug vriendelik
 • Ons is passievol oor jongmense
MANIFESTO
 • Ons glo in die drie-enige God (Vader, Seun en Heilige Gees) wat almagtig is en ewig bestaan.
 • Ons glo in die soewereiniteit van God, wat die mensdom geskep het na sy beeld.
 • Ons glo in Jesus Christus, die Verlosser, die Seun van God, en sy heerskappy oor elke aspek van die lewe. Deur sy dood en opstanding ontvang ons vergifnis van sonde en versoening met God en ander mense.
 • Ons glo in die Heilige Gees wat mense beweeg tot bekering, hulle heilig maak deur sy krag en deur hulle genesing van die samelewing veroorsaak .
 • Ons glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God, die besondere wyse is waarop Hy Homself aan ons openbaar
 • Ons glo dat diegene wat bely dat Jesus Christus die Verlosser en Here is deel is van sy kerk op aarde. Hy bind ons saam en stuur ons om die evangelie te verkondig.
 • Ons glo dat die geloof is ‘n gawe van God en nie die prestasie van die mensdom
 • Ons glo dat genesing in versoening lê
 • Ons glo dat God ons roep om Hom te gehoorsaam bo alles in elke aspek van die lewe.
 • Ons glo dat Jesus Christus sal terugkeer om die lewendes en die dooies te oordeel en vir ewig te heers as Koning